• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Türkiye'nin Alerji Kliniği

Alerji
ve Bağışıklık Sistemi Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Merkezi

Hakkımızda  1. A.    KİŞİSEL BİLGİLER

Bu bölümde verilen bilgilerin güncel ve ulaşılabilir olması gerekmektedir.

Adı soyadı:Feridun Gürlek

Doğum tarihi:09.03.1966

Yabancı dil bilgisi: İngilizce /iyi

Görev yeri: S.B.Ü.  Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi  İç Hastalıkları Alerji ve İmmunoloji Kliniği

  1. B.    EĞİTİM BİLGİLERİ

Mezun olduğu üniversite/fakülteyi lütfen belirtiniz: Uludağ. Üniv. Tıp Fakültesi

Mezuniyet tarihini lütfen yıl olarak belirtiniz:1989

Varsa, akademik ünvanları lütfen belirtiniz:Doç. Dr. (15.09.2021)

 

  1. C.    İŞ TECRÜBESİNE AİT BİLGİLER

Kastamonu Daday Selalmaz Sağlık Ocağı mecburi hizmet 1989-1990

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi iç hastalıkları asistan doktor 1990-1995

Elazığ Asker Hastanesi Askerlik 1996-1997

Bilecik Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı 1996-2006

Bursa Orhaneli Devlet Hastanesi, Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi ve Bursa

Muradiye Devlet Hastanesi’nde İç Hastalıkları Uzmanı 2006-2010

Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Alerji ve Klinik İmmunoloji Bilim Dalı  yan dal uzmanlık eğtimi Mart 2010-Mart 2014

Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mayıs 2014- halen (isim değişikliği)

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halen

  D.    KLİNİK ARAŞTIRMALARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Bu bölümde verilen bilgiler, tarih sıralamasına göre, en eski tarihliden yeni tarihliye doğru sıralanmalıdır.

İyi klinik uygulamaları (İKU) ve klinik araştırma  konularında eğitim alınmışsa, alınan kurum/kuruluşun adı ve tarihi ile lütfen belirtiniz: İyi klinik Araştırmalar Kursu Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi (Aralık 2011)

Araştırmacı Olarak Katıldığım Klinik Araştırmalar:

Tezlerim

1.Duodenal Ülserli Olgularda Misoprostol ve Omeprazolün Etkinliği

   Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Bursa 1995.  İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi

2. Lateks spesifik IgE'nin tanısal değeri. Proje numarası: 2012 TIP 086.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir 2014. Yan Dal Uzmanlık Tezi

Ulusal Bildiriler

1. Nak SG., Dolar E., Gülten M., Öztürk M., Memik F., Gürlek F. 414 Karaciğer sirozu olgusunun değerlendirilmesi. XI. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Bildiri Kitabı, 1994, P 177.

 2. Nak SG., Gürlek F., Gülten M., Öztürk M., Dolar E., Memik F. Ülseratif kolit olgularımızın değerlendirilmesi. XI. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Bildiri Kitabì, 1994, P 263.

3.Erdoğan AP, Sin AZ, Koc ZP, Köse T, Gürlek F, Ardeniz Ö, Gülbahar O, Gökmen NM, Kokuludağ A. Monosensitize ve polisensitize alerjik rinit/astımlı hastalarda tekli ve çoklu alerjenlerle yapılan subkutan immunoterapinin klinik etkinliği ve yaşam kalitesi üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi. XIX. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya. XIX. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi Kitabı bildiri no 168.

4.Gökmen NM, Gülbahar O, Koç ZP, Gürlek F. Büyüköztürk ve ark. İç Hastalıkları Uzmanları Herediter Anjioödem Hastalığını Biliyorlar mı? 7-11 Kasım 2012, Antalya. XIX. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi Kitabı bildiri no 57.

5. Gökmen NM., Ardeniz Ö., Sin AZ., Gülbahar O., Koç ZP., Gürlek F., Kokuludağ A. Herediter Anjioödem Vaka Serisi. 18. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi  P 49, Antalya, 3-7 Kasım 2010

6. Taşdemir E., Gürlek F., Çevirme L. Hipofizer Ve Sekonder İmmün Yetmezlikli Bir Olgu: Kistik Fibroz İstabul Üniv. Tıp  Fakültesi 20. Geleneksel İç Hastalıkları İnteraktif Güncelleştirme Günleri  14-17.03.2019

7. Gürlek F., Taşdemir E. Erişkinde Acil  Gıda Alerjileri.   İstabul Üniv. Tıp  Fakültesi 20. Geleneksel İç Hastalıkları İnteraktif Güncelleştirme Günleri  pp:044

8. Gürlek F., Taşdemir E.  Kronik Spontan Ürtiker Ve Allerjik Rinitte Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) Ve / Veya Trombosit Lenfosit Oranı (PLR) İnflamatuar Bir Belirteç Olarak Kullanılabilir mi? 16. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi 5-8. 03.2020

9. Gürlek F. Az bilinen, nadir ancak ölümcül bir hastalık Herediter Angioödem. İZAHED 2020 9-11.10.2020

10. Gürlek F. Erişkinde görülen acil gıda alerjileri. İZAHED 2020 9-11.10.2020

11. 5. Gürlek F., Taşdemir E., Çoban S. Does Allergic Rhinitis Have Effect on Erectile Dysfunction? Sağlık Bilimleri Üniversitesi İç Hastalıkları Kongresi. 27-30.06.2018


12. Alerji Pratiğinde Görülen Angioödemler  5. iç hastalıkları akademisi kongresi Nisan 2021 Online Kongre

Kitap Bölüm Yazarlığı

1.Gürlek F. Diabetes Mellitus ve Tüberküloz. Özyardımcı Nihat(Editör) Akciğer ve Akciğer Dışı organ Tüberkülozları. Uludağ Üniv. Basımevi Bursa 1993, S 131-134.

2. Gürlek. F. General İnternal Medicine I  Editors: Ayyıldız O., Kadiroğlu A. K. Chapter 5.  Is There Any Effect of Sex Hormones on Chroni̇c Urticaria? P:51-61  Genaral Internal Medicine I ( AYBAK 2019 Mart )

3. Gürlek F. General İnternal Medicine I Editors: Ayyıldız O., Kadiroğlu A. K.   Capter 6. Evaluation of Mean Platelet Volume in Patient with Chronic Spontaneous Urti̇caria. P:63-70 Genaral Internal Medicine I (AYBAK 2019 Mart )

Olgu Sunumları

1.Gökengin D., Mermer S., Gürlek F., Gökmen NM. Indicator conditions in HIV diagnosis and desensitization for the treatment of neurosyphilis: A case report.                   27th IUSTI Europea congress, 6-8 September 2012.

2.Gürlek F.,Taşdemir E. The patient with asymptomatic connective tissue disease coursing with angioedema: A case report. Istanbul Med J.  2017;18;94-6

3. Gürlek F., Taşdemir E., Teker T. Salvia divinorum: Case Report. Journal of Dependence  2017; 18(2):65-68

Uluslararası Bildiri ve Yayınlar

1. Sin BA, Öztuna D, Gelincik A, Gürlek F, Baysan A, Sin AZ, Aydın Ö, Mısırlıgil Z. Qualityoflife in insect venom allergy:validation of the Turkish version of the Vespid Allergy Quality of Life Questionnaire (VQLQT). Poster Discussion Session (PDS:20) EAACI Congress, Barcelona, Spain, 6-10 June 2015.

2. Gulbahar, O; Ural, C; Ersoy, R; Gurlek, F; Koc¸ , Z;Ardeniz, O; Gokmen, N; Sin, A; Kokuludag, A. What do we know about systemic hymenoptera allergy in Turkey? What happens before the patients reach an allergy clinic?    30th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, İstanbul. 11-14 june 2011. Allergy 66, Suppl. 94 (2011): 658–727

3.Mete Gokmen, N; Ardeniz, O; Sin, A; Gulbahar, O; Peker Koc, Z; Gurlek, F; Kokuludag, A . Hereditary angioedema case series. 30th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, İstanbul. 11-14 june 2011. Allergy  66, Suppl. 94 (2011): 320–481

4.Gulbahar O., Gokmen N.M., Erdogan A.P., Erdogdu D., Koc Z.P., Sin A.Z., Ardeniz O., Gurlek F., Buyukozturk S., Gelincik A., Kokuludag A. The impact of hereditary   angioedema on patients´ daily life. Allergy  2013  68 (Suppl. 97), 189–336

 5. Erdoğan A.P., Sin A.Z., Koc Z.P., Kose T., Gurlek F., Ardeniz O., Gulbahar O., Gokmen N.M., Kokuludag A. Subcutaneous immunotherapy with single or multiple allergens in monosensitised or polysensitised patients: clinical efficacy and the effects on health related quality of life. Allergy 2013  68 (Suppl. 97), 337–497

6. Gokmen N.M., Gulbahar O., Koc Z.P., Ardeniz O., Gurlek F., Sin A., Kokuludağ A., Gelincik A., Buyukozturk S.  How familiar are doctors in Turkey with hereditary angioedema? Allergy 2013,  68 (Suppl. 97), 498–636

7. Sin BA, Öztuna D, Gelincik A, Gürlek F, Baysan A, Sin AZ, Aydın Ö, Mısırlıgil Z. Qualityoflife in insect venom allergy:validation of the Turkish version of the “Vespid Allergy Quality of Life Questionnaire” (VQLQT). Springer Plus (2016) 5:583

 8. Gürlek F., Unsel M., Ardeniz O., Peker Koc Z., Gulbahar O., Sin A. Z., Kokuludag A., Mete Gokmen N. Misleading Allergens In The Diagnosis Of Latex Allergy. EAACI Thematic  Poster Session (TPS)Helsinki Finlandiya, 17 - 21 Haziran 2017, cilt.72, ss.383-757 doi:10.1111/all.13252    

 9. Gürlek F., Unsel M., Ardeniz O., Peker Koc Z., Gulbahar O., Sin A. Z., Kokuludag A., Mete Gokmen N. Misleading Allergens In The Diagnosis Of Latex Allergy. Int. Arch Allergy İmmunol 2018;176:1–7  

10. Gurlek F.,Taşdemir E.  Can vitamin D, B12, folic acid, inflammatory markers and H. pylori effective in the process of chronic spontaneous urticaria? Int J Res Med Sci. 2020 Jan;8(1):89-95 DOI: http://dx.doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20195889

11. Gurlek F.,Taşdemir E.   Is it an advantage or disadvantage to usage angiotensin-converting enzyme inhibitor or angiotensin receptor blocker in COVID-19 patients? December 2020 International Journal of Research in Medical Sciences 8(12):4200-4205  DOI: 10.18203/2320-6012.ijrms20205289

12. Gurlek F.,Taşdemir E.  How much drug allergies affect quality of life? December 2020 International Journal of Research in Medical Sciences 8(12):4232-4238 DOI: 10.18203/2320-6012.ijrms20205295

13.
PAPİLLER TİROİD VE LARİNKSİN SQUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMASININ RASTLANTISAL SAPTANAN BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU  Conference: 6th International Congress of Health Sciences and Family Medicine Nisan 2021  İzmir


14Alerji ve Klinik İmmunoloji Polikliniğinde Takip Edilen Lateks Alerjik Hastaların Değerlendirilmesi  20. uluslararası doğu akdeniz aile hekimliği kongresi  Mayıs 2021 Adana

Ulusal Yayınlar

1.Gokmen N.M.,   Gulbahar O.,  Koc Z.P., Buyukozturk S., Sin A.Z., Gelincik A., Gurlek F., Ardeniz O.,  Kokuludag A.   How Familiar are Internists with a Potentially Deadly Orphan Disease?: Hereditary Angioedema.  Turkiye Klinikleri J Med Sci 2015;35(2):67-72

2.Gürlek F., Taşdemir E. Biomarkers of inflammation in allergic rhinitis. Turkiye Klinikleri J Intern Med 2017;2(2):49-56

3. Gürlek F., Taşdemir E. Evaluation of thyroid function tests and thyroid autoantibodies in our patients with allergic rhinitis. İstanbul Med J  2017;18:139-44

4. Gürlek F. Food Allergies in Our Latex Allergic Patients. J Tradit Complem Med. 2018;1(2):39-49.   DOI: 10.5336/jtracom.2018-60232

5. Gürlek F., Taşdemir E., Çoban S. Does Allergic Rhinitis Have Effect on Erectile Dysfunction? J Reconstr Urol. 2018;8(2):44-9 . doi: 10.5336/urology.2018-61260


   

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam28
Toplam Ziyaret95077
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.850328.9659
Euro31.234331.3594
Hava Durumu